SURRNINGSÖGLA TILL SLÄPVAGN Surrningsögla

 

Att säkra lasten på din släpvagn är enligt svenska lag ett krav. Genom att fästa surrningsöglor på din släpvagn underlättar du surrningen av din last. Beroende på ditt behov fäster du en vanlig surrningsögla på utsidan av släpet eller en blindögla i botten av släpet.