GDPR/Dataskyddslagen
Den 25 maj 2018 ersätts den svenska personuppgiftslagen (PUL) med EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR). Vi vill att du som kund känner dig trygg att handla hos oss. Här nedan får du information vad denna nya lag innebär.

Vi sparar följande persondata om våra kunder:

Beställningar: IP-adress, E-post, Person-/orgnr, Momsnummer, Adress, Företag, Förnamn, Efternamn, Adress, Postnummer, Ort, Telefonnummer.

Beställningar sparas i 7 år enligt lagen.

Som kund kan du när som helst begära utdrag, ändring eller radering av dessa uppgifter. Kontakta oss på info@autocomplete.se eller via kontaktformuläret.

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen på
datainspektionen@datainspektionen.se